Байршил

Хүсэлт илгээх

// Хаяг

Авзага Трейд ХХК
Чингэлтэй дүүрэг, 3-р хороо, 2-р Дөчин
мянгат 19-19 тоот

// Утас

(+976) 11312285

// Факс

(+976) 11312285

// И-мэйл

info@avzaga.mn

Үйл ажиллагаа

image 1

“Авзага Трейд” ХХК Барилга угсралт, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ

Манай компани нь Барилга угсралтын ажлыг батлагдсан норм дүрэм, стандартын дагуу өндөр түвшинд гүйцэтгэхэд анхаарлаа хандуулж, барилгад ашиглагдах бараа материалын үйлдвэрлэлийг өөрийн бааз суурь дээр тулгуурлан хөгжүүлэхийг гол зорилгоо болгон ажиллаж байна. Ингэснээр бараа материалын чанарт хяналт тавих боломжийг олгож байна.

 

Авзага трейд ХХК нь барилга угсралт болон их засварын ажил гүйцэтгэхээс өмнө төслийн эхний шатнаас нь төсөв тооцоо, өртөг зардлыг тооцох, ажлын нарийвчилсан төлөвлөгөөг гаргахад барилгын захиалагч, зураг төслийн багийнхантай нягт холбоотой ажилладаг. Ийнхүү хамтран ажилласнаар төслийн ерөнхий зардлыг бууруулах, цаг хугацаа хэмнэх , хөдөлмөр  хөнгөвчлөх, зардал хэмнэх, барилгыг чанарын өндөр түвшинд хүлээлгэн өгөх боломж бүрдүүлж байгаа юм.